Đang tải trang. Vui lòng chờ trong giây lát .....
 

     CÔNG TY CP CẤP NƯỚC CHƯ SÊ

Địa chỉ: Thị trấn Chư Sê - H. Chư Sê – T. Gia Lai

Năm xây dựng: 2016           Năm hoàn thành: 2018

Công suất: 9000m3/ngày.đêm

VÙNG CẤP NƯỚC TRONG DỰ ÁN CHƯ SÊ.

* Toàn Huyện Chư Sê:

- Số hộ: 26.198 hộ.

- Số dân: 115.240 người.

1. Trung tâm huyện Chư Sê (Thị trấn Chư Sê):

- Số hộ:   hộ.

- Số dân: 29.472 người.

2. Xã A Yun.

- Số hộ:   hộ.

- Số dân: 3.501 người.
3. Xã H Bông.

- Số hộ:   hộ.

- Số dân: 7.224 người.
4. Xã Ia Băng huộc huyên Chư PRông có tuyến ống cấp nước đi qua.

- Số hộ:   hộ.

- Số dân:    người (chưa có số liệu).
5. Khu công nghiệp Nam Pleiku.

- Số hộ:   hộ.

- Số dân:    người (chưa có số liệu).
      6. Xã Ia Tiêm.

- Số hộ:   hộ.

- Số dân: 7.841 người.
      7. Xã Ia Blang.

- Số hộ:   hộ.

                     - Số dân: 10.095 người.

028.3883.1784